Roboty żelbetowe

- wykonanie fundamentów
- wykonanie ścian żelbetowych
- wykonanie stropów żelbetowych
- wykonanie stropów Teriva
- wykonanie stropów Filigran
- wykonanie wieńców obwodowych
Wszystkie prace wykonujemy z należytą starannością.

240

Wykonanych projektów

240

Zrealizowanych inwestycji

40

Wyspecjalizowanych pracowników

Dom-Dud oferuje solidność
Solidność
Dom-Dud oferuje precyzję
Precyzja
Dom-Dud oferuje wizję
Wizja
Dom-Dud oferuje doświadczenie
Doświadczenie
Dom-Dud oferuje trwałość
Trwałość
Dom-Dud oferuje pracowitość
Pracowitość